Fine forhold – tross tørken

Vi har vannet greener og tee-steder slik at banen fremstår som veldig bra. Greenene blir singelklippet flere ganger i uken. Vi har steder på fairwayer der det er fullstendig tørke. Ballplassering en køllelengde på alt kortklipt.