Damekomitéen i 2021

Damekomité 2021 er opprettet:
Monica Stener, Bente Hansen (golfbox support), Britt Jahre, Aud Engh, Anne-Helen Beilegaard, Inger Butler-Wang, Wenche G Holthe og Lise Fogstad.
Fordeling av verv og oppgaver annonseres senere.

Opprettelse av damegruppe på facebook kommer.

På vegne av damekomitéen 2021
gode golfhilsner fra
Monica og Lise 🙂

Damegruppas årsavslutning

Over 40 damer samlet til årsavslutning med årsmøte og middag på klubbhuset 26. september. Her ble bl a alle pokalene fra sommerens konkurranser delt ut. Damekomiteen med Jean Campbell i spissen – organiserte det hele. Årets vinnere: Order of Merit – Solveig Moen, Junipokalen:Adeleide Lima, Bergliot Skauens Pokal: Kirsten Bogen og Eclectic-prisen: Randi Løken. Ikke til stede: Inger Nedre Flo som vant Fair Lady-pokalen. Gratulerer til alle og takk til damekomiteen som har stått på hele året! Les referat fra møtet: REFERAT damegruppa

Fra venstre: Solveig Moen, Adeleide Lima, Kirsten Bogen, Randi Løke