Herredag 6. og 13. oktober 2020

   HELDIGITALE HERREDAGER!!!

Herrekomiteen har vedtatt at vi skal forsøke å gjennomføre to Herredager i oktober. Disse to Herredagene vil bli gjennomført på følgende måte:

  1. Alle melde seg på i Golfbox innen mandag 12.00.
  2. Golfbox tildeler STARTTID. Starttid sendes på e-post fra Golfbox innen mandag kl. 19.00. Der følger det også med link for innlogging på scoreregistrering på mobil.
  3. Score leveres DIGITALT på mobil. Alle får med scorekort, så alle får hjelp til å levere score etter runden hvis det er problemer.
  4. FRITT VALG AV UTSLAGSSTED FOR ALLE FRA 49-58!
  5. Tre klasser, A+B (hcp +8-18,4), C (hcp 18,5-26,4) og D+E (hcp 26,5-54,0).
  6. Oktober har vi TO timer starttid – kl. 11.00-13.00. 13. oktober har vi starttid fra kl. 11.30 til 12.50. Så her er det først til mølla som gjelder.
  7. Påmelding i Golfbox åpner tirsdag kl. 08.00.

Hilsen Herrekomiteen

Herredag tirs 29. sept m/ertesuppe!!!

Etter som det ikke blir noen avslutning med felles middag i år p.g.a. Corona, har Herrekomiteen bestemt at alle som spiller Herredag tirsdag, 29. september, kan gå i kafeen etter runden og der få servert en tallerken god gammeldags ertersuppe og en valgfri drikke.

Husk coronaavstand!!!

Starttid får du som vanlig på liste i Proshop, og husk å meld deg på turneringen i Golfbox.

Herrekomitéen

Årsmøte i herregruppa

Etter reglene skal Herregruppens årsmøte avvikles siste tirsdag i september, det har også vært tradisjon at det spilles en scrambleturnering før årsmøtet. Med restriksjonene vi har nå, kan vi hverken holde scrambleturneringen eller avvikle årsmøte på vanlig måte. Herrekomiteen har vedtatt at årsmøtet holdes etter reglene tirsdag 29. september 2020, men at bare Herrekomiteen og valgkomiteen vil være til stede, slik at vi kan få foretatt de nødvendige valg mm i henhold til reglene.

Vi ber også om at medlemmene sender inn saker som ønskes behandlet på årsmøtet. Saker må sendes på epost til harald@estensen.as innen 20.september 2020.

Herredag 18. august m/pizza!!!

Alle Herredager m/middag blir jo avlyst i år pga Korona. Som et lite plaster på såret for oss som spiller Herredag har Herrekomiteen bestemt at alle som spiller Herredag førstkommende tirsdag, 18. august, kan henvende seg i kaféen etter runden og der få en pizza og en valgfri drikke. Pizzaene vil stå ferdig når vi kommer i kafeen, så det blir ikke anledning til å bestille en bestemt type pizza. Pizzaen kan så nytes sammen med flighten på terrassen eller i kaféen. Hvis noen spillere ikke har anledning til å bruke en halv time etter at de er ferdige med runden, har vi også åpnet for at de kan få med seg en pizza som nytes hjemme.

Starttid får du som vanlig på liste i Proshop, og husk å melde deg på turneringen i Golfbox.

Herrekomiteen