Lokale regler VGK

Lokale regler på Vestfold Golfklubb

Utenfor banen – regel 27-1

Hvite staker, som eventuelt er supplert med hvite linjer, definerer banens grenser. Staker som angir utenfor banen er ikke hindringer. Det er innsiden av stakene på bakkenivå som er grensen. En ball er utenfor banen når hele ballen ligger på eller utenfor grensen.

Vannhindre/sidevannhindre – regel 26

Vannhindre defineres av gule merker/staker og/eller linjer.Sidevannhindre defineres av røde merker/staker og/eller linjer.
Der både merker/staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen.

Unormale grunnforhold, grunn under reparasjon – regel 25-1

a.    Alle områder som er identifisert med blå merker/staker og/eller hvit linje eller som på annet sett, er angitt som GUR
b.    Skader i bunker forårsaket av rennende vann. Fritak gis kun for ballens leie
c.    Maurtuer på spillefeltet defineres som GUR

Grunn under reparasjon med spilleforbud – regel 25-1

Grunn under reparasjon som det ikke er lov å spille fra, er merket med blå staker med hvit topp. Fritak må tas etter regel 25-1b.
Miljøvernområde med spilleforbud –regel 25-1
Gravhaug på høyre side av fairway på hull 2 er omfattet av Kulturminneloven og merket som miljøvernområde, d.v.s. blå staker med grønn topp. Fritak må tas etter regel 25-1b.

Plugget ball – regel 25-2

Fritak utvidet til å gjelde hele spillefeltet (regelboken sidene 142 – 143).

Flyttbare hindringer – regel 24-1

a.    Steiner i bunker
b.    Gule, røde og blå merkestaker med eller uten hvit eller grønn topp
c.    Grønnmalte staker som angir avstand (4 hvite ringer: 200 m, 3 gule ringer: 150 m, 2 røde ringer: 100 m)

Modifikasjon av reglene 18-2, 18-3 og 20-1

Forannevnte regler modifiseres som følger:

Når en spillers ball ligger på puttinggreenen, er det ingen straff dersom en ball eller ballmarkør utilsiktet berøres og flyttes av spilleren, hans partner, hans motspiller eller noen av deres caddier eller utstyr. Den flyttede ballen eller ballmarkøren må legges tilbake som angitt i reglene 18-2, 18-3 og 20-1. Denne lokale regelen gjelder bare når spillerens ball eller ballmarkør ligger på puttinggreenen og flyttingen av ballen skyldes et hendelig uhell.

Anmerkning: Hvis det bestemmes at spillerens ball på puttinggreenen ble flyttet som følge av vind, vann eller andre naturlige årsaker som gravitasjon, må ballen spilles som den ligger fra dens nye posisjon. En ballmarkør som flyttes under omstendigheter som nevnt plasseres tilbake.

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL:   Matchspill – tap av hull. Slagspill – to slag

Utstyr for avstandsmåling – regel 14-3

For alt spill på denne banen kan en spiller motta informasjon om avstander ved bruk av utstyr for avstandsmåling. Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker utstyr for avstandsmåling til å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (f. eks. høydeforskjeller , vindstyrke etc. ), har spilleren brutt regel 14-3.

Anmerkning: Multifunksjonelt utstyr, slik som smarttelefon, PDA, kan bli brukt som utstyr for avstandsmåling, men må da ikke bli brukt til å måle eller beregne andre forhold, som, hvis det gjøres, vil bære brudd på regel 14-3.

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL: Matchspill – tap av hull. Slagspill – to slag.For påfølgende brudd – diskvalifikasjon. Hvis regelbruddet skjer mellom spill av to hull, gjelder straffen for neste hull

Lokal bestemmelse:

Vannhindre – sidevannhindre: Vannhindre som ikke er merket, anses som sidevannhindre.

Alle angitte avstander er til midt på greenen.