Årsmøte i herregruppa

Etter reglene skal Herregruppens årsmøte avvikles siste tirsdag i september, det har også vært tradisjon at det spilles en scrambleturnering før årsmøtet. Med restriksjonene vi har nå, kan vi hverken holde scrambleturneringen eller avvikle årsmøte på vanlig måte. Herrekomiteen har vedtatt at årsmøtet holdes etter reglene tirsdag 29. september 2020, men at bare Herrekomiteen og valgkomiteen vil være til stede, slik at vi kan få foretatt de nødvendige valg mm i henhold til reglene.

Vi ber også om at medlemmene sender inn saker som ønskes behandlet på årsmøtet. Saker må sendes på epost til harald@estensen.as innen 20.september 2020.