Årsmøtet i herregruppa

Herregruppa har årsmøte tirsdag 24. september kl 19.00.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes
harald@estensen.as innen tirsdag 17. september.