Herredag 6. og 13. oktober 2020

   HELDIGITALE HERREDAGER!!!

Herrekomiteen har vedtatt at vi skal forsøke å gjennomføre to Herredager i oktober. Disse to Herredagene vil bli gjennomført på følgende måte:

  1. Alle melde seg på i Golfbox innen mandag 12.00.
  2. Golfbox tildeler STARTTID. Starttid sendes på e-post fra Golfbox innen mandag kl. 19.00. Der følger det også med link for innlogging på scoreregistrering på mobil.
  3. Score leveres DIGITALT på mobil. Alle får med scorekort, så alle får hjelp til å levere score etter runden hvis det er problemer.
  4. FRITT VALG AV UTSLAGSSTED FOR ALLE FRA 49-58!
  5. Tre klasser, A+B (hcp +8-18,4), C (hcp 18,5-26,4) og D+E (hcp 26,5-54,0).
  6. Oktober har vi TO timer starttid – kl. 11.00-13.00. 13. oktober har vi starttid fra kl. 11.30 til 12.50. Så her er det først til mølla som gjelder.
  7. Påmelding i Golfbox åpner tirsdag kl. 08.00.

Hilsen Herrekomiteen