Hva skjer på banen?

Headgreenkeeper Oddbjørn Tidemann (mai juni 2021):

Litt info om planer og prosjekter på Vestfold golfklubb:
Vi har begynt på et prosjekt med en 4 hulls korthulls bane på innspillsområdet bak driftsbygningen. Dette ble tegnet og prosjektert allerede i 2019 av år bane Vi fikk lagt ut grunnmasser og drenert terrenget nesten ferdig før telen tok oss i fjor høst. Se plantegning
Denne våren har vi konsentrert oss om å få banene i god stand, reparere, og fullføre alt arbeid som er gjort på banen i vinter. Vi har blant annet lukket bekken noe bak green 10 + drenert noen forgreens.
Det er bestilt maskiner i måned skifte mai/ juni for videre drift. Da vil det bli drenert på greens og tees og vekstmedie vil bli lagt på. Vanningsanlegg vil også komme på plass.
Arealene er tenkt sådd i august og vi håper på en åpning av området i 2022. Dette blir et flott område for både etablerte og nye golfere for trening av nærspill. Det vil bli satt opp egne treningstider for
spill av denne banen.
Det er også planer om å se på muligheten til å dreie rangen mer mot øst for å  få mer lengde og å øke sikkerheten mot hus til venstre og bak rangen. Grunneier har godtatt dette , men
vi må også få klarsignal i både Sandefjord og Tønsberg kommune og antageligvis også i fylket. Dette vil ta litt tid, men vi håper det lar seg realisere.
Det har også kommet et ønske om nye tees 43/ 46 litt lenger frem på hovedbanen. Dette er i en startfase og vil først bli tatt opp i banekomite og styret vor behandling der. Det er påbegynt et nytt teested på hull 9. Dette blir et teested for 58,55 og 52. Det er kun myr i dette området og når denne omdannes synker området. Derfor sliter vi med noen av tee-tedene der og har funnet ut at en oppgradering i dette området trengs sårt. Dette vil bli gjort ferdig til såing i juni.
Vi har også planer om en utvidelse av driftsbygning, da dette er for lite i forhold til alt utstyret vi har for å drifte hele anlegget. Dette vil komme opp som et forslag til neste årsmøte.
Dette er litt hva vi driver med å planlegger og jobber med, ved siden av å holde banene i orden på best mulig måte slik at Vestfold golfklubb skal være et godt sted å være, og for at medlemmene skal få et enda bedre anlegg i fremtiden!