Årsmøte i Vestfold Golfklubb

Vi avventer årsmøtet pga koronasituasjonen.
Styret avgjør hvordan og når dette skal avholdes på styremøte
21. januar 2021.