Årsmøtet utsatt

Styret i Vestfold Golfklubb har valgt å utsette årsmøtet til onsdag 16. mars pga covid usikkerheten.
Innkalling kommer senere!