Banen og klippelinjer

Oppdatering på banen og klippe linjer: Vi har de siste ukene jobbet med å forbedre klippelinjer og design på fairwayer. Dette vil gi banen et løft spille- og utseendemessig. For øyeblikket jobber vi med å tilbakeføre banen slik den opprinnelig var tegnet med tanke på rough. Vi vil etterhvert slippe opp roughen noen steder på banen. Dette er i utgangspunktet for å gjøre banen litt mer utfordrende for de gode spillerne, og ikke vanskeligere for de nye spillerne. Vi prøver oss litt frem og vil gjøre justeringer gjennom sesongen. Dette er et samarbeid vi gjør med Morten Hagen, som har kompetanse og erfaring med dette.