Koronavirus og merkestaker…….

…………intet fritak uten straff i straffeområder.
Normalt er alle røde, gule og blå staker på vår bane flyttbare hindringer. Slik er det ikke nå. Påvirkning av blå staker gir alltid fritak uten straff. Blå staker skal aldri stå i et straffeområde. Du kan droppe i fritaksområdet etter regel 16.1b. Påvirkning av røde og gule staker gir bare fritak uten straff når ballen ligger utenfor straffeområdet. En ball som berører en stake eller eventuelt malte linjer ligger i straffeområdet. Det eneste fritaket du da kan ta er å droppe utenfor straffeområdet i fritaksområdet med 1 straffeslag etter regel 17.1b. Men når ballen din ligger i det generelle området og leie, slagstilling eller område for planlagt sving blir hindret av rød/gul stake, kan du ta fritak uten straff etter 16.1b. Er det bare spillelinjen som påvirkes, få du ikke fritak uten straff. Jeg minner om at hvite staker som angir banens grenser (O/B) aldri kan flyttes og du får heller ikke fritak uten straff dersom ballen er uspillbar.

Flytter du på en malt stake for å spille ballen, er det generell straff som gjelder.