Marshalltjenesten på VGK

Vi trenger flere marshaller!
Vil du være med i Marshalltjenesten og bidra til vårt gode miljø?
Ta kontakt med Tor Støback, tlf 416 27 180 eller tor.stoback@sfjbb.net