Nytt fra styret i Vestfold GK

Styret i Vestfold GK avholdt styremøte 22. oktober. Her er et utdrag fra sakene som ble behandlet på styremøtet.

Økonomi. Økonomien og likviditeten i Vestfold GK er bra. Per september ligger klubben ca NOK 250 000 bak budsjett. Resultatet fremstår likevel som meget positivt sett i lys av vinterens skader og sen åpning av banen. Det er allerede nå klart at greenfeeinntektene overstiger det budsjetterte. Per dato har inntektene passert NOK 1,6 millioner.

Kontingent. Etter de økonomiske resultatene å dømme så langt, synes det ikke nødvendig å øke årskontingenten for klubbens medlemmer i 2019-sesongen, dersom ikke noe ekstraordinært skulle inntreffe.
Årskontingenten forblir på NOK 8 300,- for fullt medlemskap på 18-hullsbanen.

Banen stenges. Styret og Bane har besluttet å stenge 18-hullsbanen i løpet av helgen 27.-28. oktober 2018. 9-hullsbanen holdes åpen og alt er tilrettelagt med vintergreener etc.

Ny greenkeeper. Styret har besluttet umiddelbart å utlyse en stilling som greenkeeper i Vestfold GK. Vedkommende skal erstatte Sigmund Myrvang som har gått av med pensjon.

Medlemsmøte. Styret har besluttet at det årlige medlemsmøtet i klubben finner sted onsdag 5. desember kl. 18:00 i klubbens lokaler.

Medlemstall. Per 22. oktober 2018 har Vestfold GK 1104 medlemmer, som er en økning på 36 medlemmer siden 1. januar 2018.

RHS