Styret

Sesongen 2018

Leder Bjarne Kihle

Nestleder Karsten Røssland

Styremedlem Roy Helge Simonsen

Styremedlem Susann Heimdal

Styremedlem Adeleide Lima

Styremedlem Einar Koren

Varamedlem Rita Nordahl

Varamedlem Jan Henning Skaar