Styret

Leder: Bjarne Kihle
bjarne@duozink.no
934 21 259
Nestleder:
Karsten Røssland
karsten.rossland@icloud.com
909 10 141
Styremedlem:
Britt Svartdal
britt@svartdal.com
951 56 106
Styremedlem:
Per Torbjørnsen
per.torbjornsen@yahoo.com
905 76 970
Styremedlem:
Roy Helge Simonsen
roy.helge.simonsen@sf-nett.no 
916 63 710
Styremedlem:
Britt Ellen Løvold
britt.ellen.lovold@nav.no
932 95 550
Varamedlem:
Jesper Boberg
jesper.boberg@lekolar.no
940 22 250
Varamedlem:
Inger Eli Nedre-Flo
inger.nedreflo@gmail.com
986 77 440