Styret

Sesongen 2017

Leder Bjarne Kihle

Nestleder Karsten Røssland

Styremedlem Roy Helge Simonsen

Styremedlem Susann Heimdal

Styremedlem Rune Myhre

Styremedlem Einar Koren

Varamedlem Rita Nordahl

Varamedlem Jan Henning Skaar