Styret

Sesongen 2019

Leder Bjarne Kihle

Nestleder Karsten Røssland

Styremedlem Roy Helge Simonsen

Styremedlem Susann Heimdal

Styremedlem Adeleide Lima

Styremedlem Per Torbjørnsen

Varamedlem Britt Ellen Løvold

Varamedlem Jan Henning Skaar