Banestatus 5. juli

Vi skriver juli mnd. Og banen blir nå flittig brukt av medlemmer og gjestespillere. Nå utover skal det singelklippes og rulles på greens for å holde rullehastigheten oppe. Banen er bra nå, og greens har kommet seg veldig de siste dagene. Mange skryter og det er alltid hyggelig ! Har dere noen tilbakemeldinger på ting som burde vært gjort på banen, så er det bare å gi beskjed til Hans Einar eller meg ! Ha en fortsatt god sommer !
Oddbjørn