2 nye tilbud om spill på 9 hullsbanen

Vi har nå fått ny medlemskomité. Denne komitéen består av Beate og Bjørn. De savner noen å spille med og vil ha fokus på å få med nye medlemmer ut å spille på 9 hullsbanen. Mangler du noen å spille med – eller bare har lyst til å bli kjent med nye mennesker, er det bare å stille opp.
Hver mandag kl 17.00 møtes vi på plenen ved startboden (på vei ned til 9 hullsbanen). Her fokuseres det kun på sosial omgang med ball og mye moro. Tilbudet er først og fremst for deg som er i startgropa, deg som ikke har spilt på en stund og har lyst til å komme igang igjen og du som synes det er vanskelig å finne noen å spille med.

Tilbud 2 er til deg som har mulighet til å spille på formiddagen. Torsdagene 14. og 28. mai og 11. og 25. juni kl 13.00.  Her møter dere Arnt Olav og Tore, som leder oppsett osv. Det vil bli spill også her  på 9 hullsbanen og kanskje mulighet for en kaffekopp på terrassen etterpå.

Møt opp og finn deg en ny golfvenn:-)

Koronavirus og merkestaker…….

…………intet fritak uten straff i straffeområder.
Normalt er alle røde, gule og blå staker på vår bane flyttbare hindringer. Slik er det ikke nå. Påvirkning av blå staker gir alltid fritak uten straff. Blå staker skal aldri stå i et straffeområde. Du kan droppe i fritaksområdet etter regel 16.1b. Påvirkning av røde og gule staker gir bare fritak uten straff når ballen ligger utenfor straffeområdet. En ball som berører en stake eller eventuelt malte linjer ligger i straffeområdet. Det eneste fritaket du da kan ta er å droppe utenfor straffeområdet i fritaksområdet med 1 straffeslag etter regel 17.1b. Men når ballen din ligger i det generelle området og leie, slagstilling eller område for planlagt sving blir hindret av rød/gul stake, kan du ta fritak uten straff etter 16.1b. Er det bare spillelinjen som påvirkes, få du ikke fritak uten straff. Jeg minner om at hvite staker som angir banens grenser (O/B) aldri kan flyttes og du får heller ikke fritak uten straff dersom ballen er uspillbar.

Flytter du på en malt stake for å spille ballen, er det generell straff som gjelder.

 

Velkommen til oss !!

Singleklipping av greenene i april.
Fantastisk🤩
Kom og spill vår flotte bane💥🏌🏽‍♂️
Rimelig greenfee – kun kr 450,-
på 18 hullsbanen
og kr 250,- på 9 hullsbanen

Myndighetene har videreført forbudet mot organisert idrettsaktivitet tom 13. april 2020.

NGF sendte 13. mars ut en melding der vi anbefalte at golfen holdt seg lojale til myndighetenes vedtak om stenging av all organisert idrettsaktivitet tom 26. mars. Dette gjorde vi for å bidra til dugnaden for å hindre smitte av korona.

Parallelt har NGF kontinuerlig jobbet for både å forberede en baneåpning med restriksjoner, og for å få nasjonale myndigheters aksept for en slik åpning. De har påpekt at golfen er velegnet til å spille en positiv rolle for folks fysiske og psykiske helse i disse tider.

Nå har myndighetene videreført forbudet mot organisert idrettsaktivitet tom 13. april 2020. NGF vil fortsette å jobbe hardt og kreativt for å få til løsninger så raskt som mulig, men inntil det foreligger vil NGF fortsatt anbefale at golfen forholder seg lojalt til nasjonale helsemyndigheters vedtak.

NGF fortsetter å informere via www.golfforbundet.no, NGF-nytt og på Facebook når det er utvikling i saken. I tillegg kan du lese kommentaren «Det er ikke for moro skyld!» på Norsk Golfs nettsider.

Administrasjonen

Administrasjonen henstiller til medlemmer som ønsker kontakt, å gjøre dette pr mail eller telefon, kristin@vgk.no eller tlf 928 87 544.
Pass godt på hverandre:-)

Forsikringsavtale

Klubbens forsikringsavtale har en ordning der medlemmer som skader seg i en ulykke, og som dermed ikke kan spille golf i deler av eller hele sesongen, får refundert medlemsavgiften forholdsmessig. Dette gjelder for skade/ulykke skjedd i samme år som faktura er utstedt. Den første måneden/30 dagene, refunderes ikke. For å få vurdert et skadetilfelle må det sendes inn følgende dokumentasjon:
– Navn, kontaktinfo og kontonummer
– Medlemsklubb
– En beskrivelse av ulykkeshendelsen
– Legeerklæring på at man ikke kan spille golf som følge av ulykkeshendelsen og for – hvor lenge
– Kopi av faktura for medlemsavgift

Dette sendes på epost til vår forsikringsmegler Pensum Forsikringsmegling:
forsikring@pensumgroup.no
Kontaktperson: Arve Nøst – 46 81 74 09

Nytt Handicap System i Norge fra 1. mars 2020

Som dere sikkert har fått med dere, blir det endringer i handicapsystemet fra 2020.
I Norge vil endringene gjøres gjeldende fra 1. mars 2020.
Overgangen til det nye systemet vil føre med seg at mange får et nytt (riktigere) handicap, og for enkelte kan endringen bli relativt stor, avhengig av bl.a. hvor mange runder du har registrert i perioden 1. januar 2017 til 1. mars 2020.
Kort fortalt vil ditt nye handicap bli gjennomsnittet av det handicap du har spilt til på de siste 20 rundene. For de som ikke har spilt 20 runder i perioden gjelder egne konverteringsregler.

Du finner mer om om World Handicap System på NGFs hjemmesider
https://www.golfforbundet.no/spiller/golfregler-og-handicap/world-handicap-system/

eller her Nytt handicapsystem

 

1 3 4 5 6 7 12