Damekomitéen i 2021

Damekomité 2021 er opprettet:
Monica Stener, Bente Hansen (golfbox support), Britt Jahre, Aud Engh, Anne-Helen Beilegaard, Inger Butler-Wang, Wenche G Holthe og Lise Fogstad.
Fordeling av verv og oppgaver annonseres senere.

Opprettelse av damegruppe på facebook kommer.

På vegne av damekomitéen 2021
gode golfhilsner fra
Monica og Lise 🙂