Protokoll fra årsmøtet 2021

Som følge av koronapandemien besluttet styret at årsmøtet 2021 skulle avholdes skriftlig innen 4. mars.
Vedlagt finner dere  underskrevet protokoll og Årsberetningen for 2020.

Med vennlig hilsen
Styret i Vestfold Golfklubb

Protokoll      Årsberetning 2020