Vestfold GK oppretter eget Medlemsfond

Styret i Vestfold GK foreslo på styremøte 10. desember 2020 å opprette et eget Medlemsfond i klubben. På bakgrunn av det ekstraordinære gode resultatet i 2020, mener styret det er naturlig å bruke en del av overskuddet til sikring mot fremtidige, uforutsette medlemskostnader.

Fondet tilføres en halv million kroner for regnskapsåret 2021. Gode resultater skal være til medlemmenes gunst, mener styret. Vestfold GK er trolig den første klubben i landet som etablerer et slikt Medlemsfond.

Egne fondsregler
Etableringen av fondet er ment å sikre medlemmene mot unødvendig økning av medlemskontingent eller annen pengeinnsamling. Det er opprettet egne regler for uttak av midler fra fondet. Fondet kan blant annet ikke brukes til ordinære driftskostnader og regulære investeringer. Forslaget om eget Medlemsfond må godkjennes av Årsmøtet i Vestfold GK.

Uendret kontingent
Styret foreslår videre uendret årskontingent for medlemskap i klubben.
Årskontingenten i 2021 blir derfor lik kontingenten i 2020.

Det foreslås også at greenfeesatsen forblir uendret – det vil si NOK 450,- for gjestespill på 18-hullsbanen i 2021.

Rekordstort medlemstall
Per 11. desember 2020 har Vestfold GK et rekordstort medlemstall på1.205. Dette er en økning på hele 197 medlemmer sammenlignet med antall medlemmer per 1. januar 2020. Gledelig nok er 144 av de 197 nye medlemmene fullt betalende medlemmer på 18-hullsbanen.

Vi ønsker våre medlemmer et strålende Nytt Golf-år!

Vestfold Golfklubb
Styret og ansatte.