Senior

Styret i NSG avd VGK:

Nina Henriksen – leder nina.henriksen@sfjbb.net 971 94 153
Gard H Hansen – nestleder gard@ew-as.no 907 05 838
Terje Gravdal t.gravdal@outlook.com 901 05 071
Solveig Moen solmoen1@gmail.com 950 47 910