Vestfold GK oppretter eget Medlemsfond

Styret i Vestfold GK foreslo på styremøte 10. desember 2020 å opprette et eget Medlemsfond i klubben. På bakgrunn av det ekstraordinære gode resultatet i 2020, mener styret det er naturlig å bruke en del av overskuddet til sikring mot fremtidige, uforutsette medlemskostnader.

Fondet tilføres en halv million kroner for regnskapsåret 2021. Gode resultater skal være til medlemmenes gunst, mener styret. Vestfold GK er trolig den første klubben i landet som etablerer et slikt Medlemsfond.

Egne fondsregler
Etableringen av fondet er ment å sikre medlemmene mot unødvendig økning av medlemskontingent eller annen pengeinnsamling. Det er opprettet egne regler for uttak av midler fra fondet. Fondet kan blant annet ikke brukes til ordinære driftskostnader og regulære investeringer. Forslaget om eget Medlemsfond må godkjennes av Årsmøtet i Vestfold GK.

Uendret kontingent
Styret foreslår videre uendret årskontingent for medlemskap i klubben.
Årskontingenten i 2021 blir derfor lik kontingenten i 2020.

Det foreslås også at greenfeesatsen forblir uendret – det vil si NOK 450,- for gjestespill på 18-hullsbanen i 2021.

Rekordstort medlemstall
Per 11. desember 2020 har Vestfold GK et rekordstort medlemstall på1.205. Dette er en økning på hele 197 medlemmer sammenlignet med antall medlemmer per 1. januar 2020. Gledelig nok er 144 av de 197 nye medlemmene fullt betalende medlemmer på 18-hullsbanen.

Vi ønsker våre medlemmer et strålende Nytt Golf-år!

Vestfold Golfklubb
Styret og ansatte.

Vi søker VTG-instruktører

Har du lyst til å gi noe ekstra til de som ønsker å begynne med denne fantastiske, spennende, irriterende og sosiale sporten?
George, Cecilie og Tor Henning ønsker seg flere «hender» til nybegynnerkursene våre «Veien til Golf».
Kunne du være interessert og ønsker mer info? –
ta kontakt med Cecilie, tlf 468 95 858 – eller mail cecilie@duozink.no

Administrasjonen

Jeg kommer til å jobbe litt her og litt hjemme fremover:-)
Send mail på kristin@vgk.no eller ring meg, tlf 33 36 25 00.
Dersom dere ønsker et møte – ta kontakt!

Golfhilsen fra Kristin

Damekomitéen i 2021

Damekomité 2021 er opprettet:
Monica Stener, Bente Hansen (golfbox support), Britt Jahre, Aud Engh, Anne-Helen Beilegaard, Inger Butler-Wang, Wenche G Holthe og Lise Fogstad.
Fordeling av verv og oppgaver annonseres senere.

Opprettelse av damegruppe på facebook kommer.

På vegne av damekomitéen 2021
gode golfhilsner fra
Monica og Lise 🙂