Ansatte

Ardis Kristin Carlsen Adm Leder
Oddbjørn Tidemann Headgreenkeeper
Endre Hammer Greenkeeper
Henrik Bergan Greenkeeper
Morten Hagen Sportslig leder
Karin Sjødin Golfpro