Styret

Sesongen 2020

Leder Bjarne Kihle

Nestleder Karsten Røssland

Styremedlem Roy Helge Simonsen

Styremedlem Britt Svartdal

Styremedlem Adeleide Lima

Styremedlem Per Torbjørnsen

Varamedlem Britt Ellen Løvold

Varamedlem Jesper Boberg